O nás

Nezisková organizace Poradna Dialog, z. s., byla založena v roce 2001 jako občanské sdružení. Od roku 2016 je organizace registrována již jako zapsaný spolek.

  • aktivní činnost organizace zahájila v roce 2002;
  • byla založena jako reflexe na časté dotazy z řad veřejnosti po tomto druhu sociální služby;

Zakládající členové tímto počinem reagovali na situaci, že se značný počet lidí dostává v důsledku nepřehledného právního prostředí a neustálých změn legislativy do velmi obtížných občanských situací. Mnoho situací, které nese současný život, vyžaduje alespoň minimální znalost  „právních pravidel“. Tu však běžný občan nemá a ani mít nemůže.

Tato neznalost současně s nemožností nebo neschopností získat informace a pomoci si vlastními silami, ohrožuje mnoho lidí a vede je do sociální izolace se závažnými důsledky pro ně samotné i jejich rodiny.

Tito lidé, ve snaze řešit problém bez dostatečných informací vlastními silami, postupují chybně a situace se tak může stát neřešitelnou.

Člověk se snadno propadá do bludného kruhu chyb a opakovaných pokusů o nápravu. Situace pak již může být pro navršené chyby nevratná. Stav se často stane neřešitelný i proto, že člověk pro neznalost doufá, že se „ to nějak vyřeší“. Nevyřeší se nic, naopak nárok může být pro nečinnost promlčen a nelze jej již uplatnit. Dluh, který je na počátku nízký, naroste pro nečinnost v důsledku sankčních poplatků do obludných rozměrů. Často tak dojde zbytečně k exekuci, což má důsledky fatální.

Navíc, bohužel, těchto klientů přibývá.

Tomu, aby se situace běžného života zvládaly bez karambolů, pomáhají poskytované služby.

Nejde samozřejmě vyřešit vše, ale pokud klient nerezignuje a hlavně pokusí se o řešení co možná nejdříve, je šance značná.

Je důležité upozornit, že organizace je poskytovatelem odborného sociálního poradenství (jde zejména o základní právní poradenství).

Organizace není  advokátní kanceláří a neposkytuje zastoupení  u soudu.

Na druhou stranu mnoho občanských situací zvláště v začátcích sporu nevyžaduje ještě účast advokáta. V případě potřeby poskytneme doprovod k jednání na úřadě nebo jiné instituci (nezaměňujte, prosím, s jednáním u soudu!).

Dalo by se říci, že jsme „ předsíní advokátní kanceláře“.

Naše pomoc začíná tam, kde ještě pomoc advokáta není nutná a naopak končí tam, kde je již třeba vedení sporu a případné zastoupení při soudním jednání.